05. АПРИЛ 2017. - РАТНЕ ДНЕВНИЦЕ

Обвештавамо чланове удружења да су све тужбе које су поднете преко удружења за признавање дискриминације предате Адвокатској канцеларији  и да су  ушле у процедуру писања тужби и предаје у надлежне судове. Током протекле недеље судови су донели више пресуда у корист Ветерана о чему ћемо Вас детаљније обавестити.

Примерци Уговора о заступању на које је потпис ставила  Адвокатска канцеларија  биће достављени нашим члановима за две до три недеље, односно када Адвокатска канцеларија стави потпис на све уговоре. О начину преузимању Уговора  бићете  обавештени телефоном од стране Удружења.

ПОЗИВАМО СВЕ БОРЦЕ КОЈИ ДО САДА НИСУ ПОДНЕЛИ ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ( ратне дневнице)  ДА ТО УЧИНЕ У НАЈКРАЋЕМ РОКУ.  ПОДСЕЋАМО ДА ОПШТА ЗАСТАРЕЛОСТ ПОТРАЖИВАЊА НАСУТУПА 11. ЈАНУАРА 2018.ГОДИНЕ. НАГЛАШАВАМО ДА АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИ8ЈА КОЈА ЗАСТУПА ЧЛАНОВЕ УДРУЖЕЊА СРПСКИХ РАТНИХ ВЕТЕРАНА ПРЕУЗИМА СВЕ ТРОШКОВЕ СУДСКОГ ПОСТУПКА ( СУДСКЕ ТАКСЕ, ТРОШКОВЕ ВЕШТАЧЕЊА И СЛ..) И НЕ УЗИМА АДВОКАТСКУ ПРОВИЗИЈУ ОД 10 % НА ПЕСУЂЕНУ СУМУ.