ДРУГИ ПРОГРАМСКИ ЦИЉ РУСКЕ СТРАНКЕ ГО БЕОГРАД ЈЕ ОСНИВАЊЕ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА БОРАЧКУ И ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ

ROIКао други ПРОГРАМСКИ ЦИЉ Руска странка ГО БЕОГРАД  има оснивање Градског  секретаријата за борачку и инвалидску заштиту. Многи од нас знају да за постојање фамозног Секретаријата за социјалну заштиту, који на свом званичном сајту јавно и деклеративно каже да „Секртетаријат врши послове у вези са доделом субвенција на комуналне производе и услуге и послове који се односе на обезбеђивање додатних права учесника НОР-а,бораца, војних инвалида, породица палих бораца и цивилних инвалида рата у области борачке и инвалидске заштите на основу аката града“.

И лаик види ВЕЛИКУ НЕЛОГИЧНОСТ у овом цитату- нема података на основу којих АКАТА ГРАДА СЕ НАВОДНО СПРОВДИ та социјална заштита  бораца и инвалида.  Увидом у доступну законску регулативу поуздано смо установили да реч ратни ветеран, породица ратног ветерана, ратни инвалид не постоји у тим законскимн  акатима. То је глави разлог иницијативе да се формира градски Секртетаријат за борачку и инвалидску заштиту. Према нашим идејама и пројекцијама Секретаријат би требао да има тим правника, андрагога, психолога, па и економисту и  који би интердисциплинарном приступом решавао често трагичне животне ситуације наших бораца: болест, социјална изолација, незапосленост. Карактеристика ветеранске популације је таква да имамо људе старосне доби од 39 до 80 година, а по степену образовања то су људи са свим степенима образовања,а међу њима има оних који би својим степеном образовања могли бити и запослени у будућем Секретаријату. Зашто ћемо прво дати посао ратним ветеранима - прво јер имају лично искуство са бирократизованим системом социјалне заштите у ком их шаљу од врата до врата, а помоћи ни од куда. На сваки начин би избегли јатризацију питања ратних ветерана, дубоко уверени да људи који су храбро и часно бранили нашу отаџбину имају снаге да уз помоћ шире друштвене заједнице- у овом случају града Београда  узму своју судбину у своје руке. Није немогуће замислити да би програми циљане социјално-економске помоћи рецимо при оснивању малих предузећа био врло привлачан за радно способне ветеране, који су без посла. Идеје које имамо су на трагу идеје социјално одговорног предузетништа, екололошки свесног и отвореног за сарадњу са научним и технолошким центрима. По сваку цену желимо да активним радом способних и едукованих делова ветеранске популације допринесемо побољшању целокупне ситуације свих ветерана. Дакле  идеје за сад не откривамо, али јасно кажемо- без материјалне - иницијалне помоћи Града те идеје нећемо моћи остварити, али  ако већ живимо у тржишној економији то не значи да је у потпуности заборављен принцип хуманости. Јасно схватамо вулнерабилност популациује за коју се боримо, али видимо да људски и креативни потенцијал није истрошен, па Секретаријат треба да буде институција интерактивног односа шире друштвене заједнице и ветеранске популације.При томе законска регулатива и помоћ Града  ( нпр. уступањем неискориштених пословних простора на територији Града, поништењем порезних оптерећења за будућа микро-предузећа чији оснивачи и власници ће бити ратни ветерани) представљаће прве стратешке задатке будућег Секретаријата за борача и инвалидска питања.