ЗЛАТАНОВИЋ ЗОРАН

ЗЛАТАНОВИЋ Борисава ЗОРАН

 

Рођен 10. јануара 1952. године у Земуну. Погинуо 7. децембра 1991. године у рејону Тење.