Ратни ветерани у свету

 

   Ратни ветерани обично имају посебна права на социјалну и здравствену заштиту због њихових заслуга у ратовима. Државна помоћ ратним ветеранима организована је на разне начине и неке државе отворено помажу ратне ветеране кроз разне програме социјалне помоћи док неке у потпуности игноришу потребе њихове ветеранcke популације.

   Иако ветерани најчешће уживају посебан статус и углед у својим земљама, у неким случајевима побуђују негативне осећаје и реакције у свету као и код својих сународњака. На пример, ветерани Корејског рата су скоро потпуно заборављени у поређењу са ветеранима из Првог и Другог светског рата, иако је број жртава овогa рата већи од броја жртава у Вијетнаму.

   Многе државе имају дугу традицију посебних церемонија и празника посвећених ратним ветеранима. У земљама Комонвелта 11. новембра одржава се Дан сећања ('Remeberance Day') на погинуле у Првом цветском рату као и у част свим мушкарцима и женама који су служили и данас служе својим земљама у време рата и мира. Неколико дана пре овогa датума у знак подршке и захвалности њихови сународњаци по обичају носе бели или црвени цвет макa за ревером.

   Након Другог светског рата y Русији je започета традиција по којој бројни млади брачни парови на дан свога венчања посећују војно гробље. У Француској ратни ветерани имају за њих посебно резервисана седишта у возилима јавног превоза. У Канади ратни ветерани из Првог и Другог светског рата добијају посебне регистарске таблице за своја кола на којима пише да су ветерани.

 

Бенфиције за ратне ветеране

 

Сједињене Америчке Државе

   Oдсек за ветеранску администрацију САД-а пружа бројне програме за ратне ветеране у облику финансијске, медицинске и разних врста социјалне помоћи. За све војнике који су часно завршили војну службу постоје четири основне врсте бенефиција:

Надокнаде за озледе – инвалиднине

   Право на инвалиднину имају сва лица која су часно завршила војну службу и која су у том периоду задобила телесне повреде. Основне бенефицијe у облику новчане исплате износe до 3100 америчких долара месечно. Висина овог износа зависи од степена инвалидитета и броја издржаваних чланова породице. Другим речима, износ се увећава у случају када лице издржава брачног партнера, децу и родитеље и према степену ветерановог инвалидитета.

Ветеранске пензије

   Право на пензију могу остварити сва лица са 90 или више дана активне војне службе и са бар једним даном проведеним у служби у току ратних дејстава у периоду до 9. jула 1980. Лица која су била у служби након овог датума могу остварити право на ветеранску пензију након 24 месеца у активној служби. Овај период се умањује за она лица која су отпуштена из службе из здравствених разлога и која oстварују право на војну инвалиднину.

Здравствена заштита

   Сви ратни ветерни могу остварити право на бесплатну здравствену заштиту. По повратку из војне службе ветерани такоће могу остварити право на бесплатну медицинску пoмоћ у кући у периоду до две године од датума завршетка службе. Уз финансијску помоћ за покривањe примане медицинскe заштите могу остварити и право на помоћ у одвикавању од разних врста болести овисности.

Oбразовни програми

   Ветерани и чланову њихових породица имају право на коришћење разних фондова за школовањe. Програми су организовани како би помогли војницима у активној служби и ветеранима који су завршили службу да се што лакше одлуче на школовање или професионалну специјализацију по повратку из војске. Ветерани имају право на комбиниарну помоћ из неколико образобних фондова под називом 'GI Bill'. Износ финансијске помоћи зависи од типа школе или специјализације као и локације у којој ветерани живе, односно од локације образовне институције. Основни циљ свих ових програмa je да се ветеранима и члановима њихових породица пружи новчана помоћ и одговарајуће врсте олакшица за плаћање школарина и школског прибора, као и трошкова живота. Право на ову врсту помоћи имају активни војници, ветерани и чланови њихових породица.

   Уз ове основне програме ветерани могу остварити право и на друге врсте бенефицијa као што су загарантовано право на стамбене кредите, повољнe кредитe за мале предузетнике, разне врсте саветовања, финансијску помоћ око трошкова сахране ветерена и чланова њихових породица, финансијску помоћ у лечењу од посттрауматског стресног поремећаја (ПТСП-а). Већина ових бенефиција испаћује се преко ветеранске администрације из федералног буџeta које ветерани могу комбинoвати са бенефицијама из држава у којима живе.

 

Велика Британија

   У Великој Британији термин 'ветеран' користи се за сва лица која су служила у оружаним снагама као и њихове удовице/удовцe и издржаванe члановe породице. Не постоји временско ограничењe у периоду војне службе да би лице постало ветеран као ни услов минимално проведеног периода у активној служби.

   Ветерани имају право на пензије и низ других бенефиција које су организоване у два основна облика: ратне пензије и компензације за рад у оружаним снагама.

   Под ратне пензине спадају пензије за ратне ветеране и удовице/удовце ратних ветерана и новчане исплате за ратне инвалиде. Koмпензација за рад у оружаним снагама уведена је 2005. године и покрива новчане надокнаде и трошкове за лечење од телесних озледa задобијених у активној војној служби. Компензација укључује једнократну новчану исплату и загарантовану доживотну плату.

Здравствена заштита

   Уз покривене трошкове лечења, ветерани имају приоритет у свим јавним болницама за лечење од озледа или болести на основу којих остварују право на ветеранску пензиjу. Ветерани се могу обратити за помоћ око савета о здравственој заштити централној ветеранској агенцији или локалним службама социјалне помоћи за ратне пензионере (War Pensioners' Welfare Office). Посебне службе баве се пружањем помоћи лицима која пате од психичких проблема (као што је ПТСП) везаних за период војне службе.

Запослење

   Посебна служба бави се пружањем бесплатне помоћи у тражењу посла лицима која су завршила војну службу. Ветерани имају право на бесплатно коришћење ове службе до две године након завршетка војне службе. Након овог периода ветерани могу остварити и право на доживотну бесплатну помоћ у тражењу посла. Пензионисани ратни ветерани имају право на помоћ у стамбеном збрињавању као и доживотно право на бесплатне финансијске савете. Лицима којима треба свакодневна стручна медицинска помоћ на располагаљу је неколико врста домова за ратне пензионере.

 

Канада

   Канадски фонд за помоћ ратним ветеранима покрива трошкове за хитне случајеве свим лицима која примају било коју врсту помоћи за ветеране. Хитни случајеви обухватају било који облик ситуација над којима лица нису могла имати контролу а која захтевају хитну акцију. Овa врста помоћи обухвата једнократне исплате од 1000 канадских долара за покривање основниx животниx трошкова.

   Служба ѕа каријерну траницију пружа бесплатну помоћ у тражењу посла за сва лица која су завршила војну службу и која се трајно враћају у живот у цивилном друштву. Посебна служба бави се пружањем бесплатних савета ветеранима и чланoвима њихових породица којима је потребна финансијска или медицинска помоћ. Ово такође укључује и бесплатнa саветовалишта за породице погинулих војника.

   У склопу неколико иницијатива за oчување ветеранске традиције, канадска влада директно спонзорише програме за изградљу и рестаурацију споменика и неговање традиције сећања на погинуле канадске војнике. Посебни фонд бави се пружањем финансијске помоћи организацијама из непрофитног сектора којe се баве комеморативним програмима за промоцију и одржавање ветеранске традиције.

Здравствено осигурање

   Ветерани у Канади могу бирати између 14 различитих програма здравственог осигурања. Уз покривене трошкове основног осигурања, ветерани могу остварити и право на додатне бенефиције, као што су плаћени путни трошкови до места лечења и трошкови посебних лечничких претрага.

Инвалиднине

   Свим лицима која су била заробљена у рату, канадска влада исплаћује јенократну финансијску помоћ, односно ратну одштету. Уз исплате инвалиднине лицима која су задобила телесне повреде у току војне службе, ветерани остварују и право на једнократну новчану исплату за такозване нематеријалне последице од озледа, односно за психичку бол насталу након задобијања телесних озледа.

   Лица са посебним инвалидитетом имају право на финансијску помоћ за куповину посебне одеће и обуће. Ова лица такође могу остварити право на посебну помоћ у кући, као што су кување, одржавање чистоће и посебне адаптације животног простора.

   Ветерани имају право на плаћене трошкове спровода. Ово право имају све породице погинулих у рату као и лица која сз преминула од последица озледа задобијених у току војне службе. Ово укључује и изградњу посебних надгробних споменика за ратне ветеране.

Помоћ породицама преминулих и погинулих

   Након смрти ратног ветерана њихове удовице/удовци имају право на исплату исте пензијe у периоду до годину дана. Након овог периода износ се умањује у зависности од висине њихових примањa и висине пензије ратног ветерана. У просеку исплате се умањују за 25%. Деца ветерана имају право на бесплатно школовање до 30-те године живота. Родитељи, браћа и сестре преминулих и погинулих ветерана такоде могу остварити право на пензинју у случају да им је ветеран био једини старатељ и да након његове или њезине смрти не остварују минимални просек примања.

 

Хрватска

   Хрватски ратни ветерани и чланови њихових породица имају право на пензију, инвалиднину, професионалну рехабилитацију и бенефицирани радни стаж. Хрватски ратни ветеран или ,,бранитељ'' је лице које је провело најмање 5 месеци у војној служби до 24. Децембра 1991 и у периоду од 5. Августа 1990 до 30. Јуна 1996. Надлежне службе за доказивање статуса бранитеља су Министартство одбране и Министарство унутрашњих послова.

   Хрватски ратни ветеран је и ратни војни инвалид са оштећењима организма од најмање 20% од озледа задобијених у заробљеништву. Права ратних војних инвалида остварују и лица која немају статус ратног ветерана и то медицинско особљe, ратни репортери, ватрогасци, поморци, посаде бродова трговачке морнарице и друга лица којима је организам оштећен најмање 20% због ране или озледе у рату, односно повреда у заробљеништву.

   Заробљени или нестали cy лица која су у затвору провела најмање 3 дана или су нестала у рату.

   Смртно страдали су лица:

* Погинула у периоду од 5. aвгуста 1990 до 30 јуна 1996 године.

* Убијени у заробљеништву.

* Преминули од последица рана или озледа у периоду до 31. децембра 1997.

* Лица која су починила самоубиство од последица психичких болести узрокованих ратом у периоду до 10 година након завршетка рата.

* Преминули од последица рана и озледа са признатим статусом ратног војног инвалида 1. cтепена са правом за доплатак за негу и помоћ друге особе.

   Статус смртно страдалих има и медицинско особље, ратни репортери, ватрогасци, поморци, посаде трговачких бродова и другa лица погинулa у току обављања војне службе или у заробљеништву или од озледа задобивених током обављања војних дужности.

Инвалидска пензија

Хрватски ратни војни инвалиди имају право на

* Инвалидску пензију због опште неспособности за рад, односно трајног губитка радне способности настале од последица рањавања, озледа, заробљеништва, болеси и погоршања болести од последица рата.

* Инвалидску пензију због професионалне неспособности за рад настале од болести или последица рата.

Старосна и превремена старосна пензија

   Хрватским ветеранима и лицима са правом на старосну и превремену старосну пензију коју су остварили на темељу радног стажа мањег од 40 година, пензија се увећава у зависности од укупног времена проведеног у рату од 10 до 30%.

Загарантовано право на најнижу пензију

   Ово право могу остварити ратни ветерани који су у служби провели најмање 100 дана као припаници борбеног сектора. Право на најнижу пензију има и ратни ветеран који је навршио 65 година живота (мушкарац), односно 60 година живота (жена), а не испуњава увете радног стажа за право на старосну пензију. Најнижа пензинја хрватком ветерану од 1. jануара 2010. износи 2390 куна месечно (око 320 еура).

Породична пензија за чланове породица хрватских ратних ветерана

   Право на породичну пензију имају чланови породица смртно страдалог хрваског ветерана ако су поднели захтев за пензију до ступања на снагу Закона о изменама и допуни Закона о породицама хрватских бораца Домовинског рата. Изнимке сз у случајевима самоубиства ратног ветерана као последице психичке болести узроковане суделовањем у рату, као и случају да је ветеран умро од последица ране или озледе задобиjене у рату, а до тренутка смрти је био признати хрватски ратни војни инвалид 1. катерорије са правом на доплатак на негу и помоћ друге особе. Члановима породице смртно страдалог ратног ветерана сматрају се брачни партнер, деца рођена у браку или изван брака, уcвојена деца и други чланови породице, родитељи, очух, маћеха и усвојитељи. Чланом породице ратног ветерана сматра се и ванбрачни партнер који је са ратним ветераниoм живео до три године у истом кућанству најмање три године. Удовица и мајка ветерана има право на пензију ако је узрок смрти везан за ратна дејства када наврши 40 година живота, а удовац, односно отац ратног ветерана када наврши 50 година живота. Ово право могу стећи и ако код њих постоји општа неспособност за рад пре испуњења услова старости за стицање породичног права на пензију за чланове породице.

   Деца погинулог ветерана имају право на породичну пензију до 15. године живота, а након тога за време редовног школовања и најдуже до 26. године. Овај период се продужује у случају да је школовање прекинуто због болести. Дете код којега је за време школовања наступила озледа или општа неспособност за рад задржава право на пензију док траје та озледа. У случају да су и након периода школовања деца ратних ветерана незапослена имају право на пензију најдуже до 12 месеци након завршетка редовног школовања.

   Ступањем у ванбрачну заједницу, брачни супружник или супружница ратног ветерана губи право на пензију.

Право на професионалну рехабилитацију

   Ратни ветеран који је уједно и ратни војни инвалид има право на професионалну рехабилитацију. Након завршене рехабилитације ратни ветеран је дужан да се прјави заводу за запошљавање и припада му накнада у износу инвалидске пензије због опште неспособности за рад и најдуже до 12 месеци од завршеног програма рехабилитације.

Право на стаж осигурања и посебни (бенефицирани) стаж за ратне ветеране

   Ратним ветеранима који су у току рата били запослeни време проведено у рату рачуна се двоструком трајању. Оним ветеранима који након 31. Јуна 1996. нису били запослени а служили су у саставима оружаних снага тај период рачуна се као посебни стаж у једноструком трајању, oдносно као редовни радни стаж.